Vizyonumuz

NOVA ürünleri teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, bilgiye dayalı sistematik olarak yeni projeler üretebilmek, yeni ürünler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek amacı ile çalışmaktayız